Българският спортен тотализатор е специализирана държавна организация, която организира и провежда лотарийни, тото и лото игри и залагания за резултатите от спортни състезания. БСТ започва своята дейност на 12 май 1957 г. с играта Спорт тото 1. На 29 декември същата година стартира и играта Спорт тото 2 "6 от 49". Дистрибуционната мрежа на БСТ се състои от над 1500 пункта за приемане на залози, от които около 1400 са снабдени с терминални устройства, а заедно с възможността за приемане на залози за игрите в пощенски офиси, общият брой на точките в мрежата е малко над 1800.[1] БСТ спонсорира и организира различни спортни мероприятия, подпомага българското участие в Олимпийските игри, световни и европейски първенства, национални състезания и е основен спонсор на Министерството на физическото възпитание и спорта и Българския олимпийски комитет.[2] БСТ е член на основните международни хазартни асоциации - Световна лотарийна организация (WLA) и Европейски лотарии (EL).
12 май 1957 г.: Започва играта Спорт тото 1.
29 декември 1957 г.: Започва играта Спорт тото 2 "6 от 49".
20 тираж 1958 г.: Въведено е допълнително число с право на печалба в играта "6 от 49".
42 тираж 1960 г.: Въведено е теглене на две допълнителни числа в играта "6 от 49".
Септември 1975 г.: Започва излъчването на тиражите по Българската национална телевизия.
Септември 1975 г.: Експериментално се въвежда играта "10 от 10" с една печеливша група и залог 20 стотинки. Играта се провежда веднъж месечно до края на 1968 г., а след това до 1992 г. - два пъти месечно.
15 юли 1989 г.: Започва новата игра на Тото 2 "5 от 35".
1992 г.: Провежда се талонна игра "Шанс за всички".
1992 г.: Експериментално се провежда играта "Троен експрес" от конно-спортния тотализатор.
1993 г.: Премахва се ограничението в играта "6 от 49", като вече се изплаща целият натрупан джакпот.
1993 г.: Извършва се електронизация и компютъризация на БСТ. Въвеждат се терминали за приемане на фишовете, а обработката на постъпления и печалби се извършва с електронно-изчислителна система.
30 тираж 1993 г.: Въвежда се играта на Тото 2 "6 от 42", с максимална печалба от набрана сума 2 милиона лева.
18 септември 1993 г.: Въвеждат се по три тегления за всички игри на тото 2.
1997 - 1999 г.: Провеждат се моментни талонни игри - "Зодиак", "Два диагонала", "Щастливи петици", "Честит празник". Те са обединени под името "Тото шанс за всички".
63 тираж 1999 г.: Въвежда се играта "Тото джокер" - игра за познаване на позицията и съответната цифра от фабричния номер на фиша за всички видове игри на БСТ.
2000 г.: Предлагат се две нови талонни игри – "Зодиак + 6/45" и "Скорости + 6/43".
42 тираж 2001: Въвежда се "Каръшки тираж" - всеки неделен тираж до края на годината се тегли по една допълнителна печалба между всички фишове, в които има поне една комбинация без улучено нито едно число от трите тегления за игрите на Тото 2.
66 тираж 2002: Въвежда се играта "Втори тото шанс" - раздават се допълнителни парични и предметни печалби чрез изтегляне на фабричния номер на фиша за всички видове игри на Тото 2.
Източник
http://bg.wikipedia.org/wiki/Български_спортен_тотализатор